Projekty

Wsparcie rozwoju pracowników polskiego systemu pomocy społecznej

Projekt realizowany we współpracy z Biurem Reagowania na Potrzeby Uchodźców UNICEF. Jest odpowiedzią na kryzys uchodźczy związany z wybuchem pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Skala migracji z Ukrainy do Polski spowodowała znaczne obciążenie naszego systemu pomocy społecznej i postawiła przed pracownikami pomocy społecznej nowe zadania i nowe wymagania. Celem projektu jest wsparcie pracowników (superwizyjne i edukacyjne), tak by mogli efektywnie pomagać osobom z Ukrainy, które schroniły się w naszym kraju. Podstawowe działania to uruchomienie i prowadzenie przez dziesięć miesięcy stu osiemdziesięciu grup superwizyjnych dla pracowników pomocy społecznej oraz opracowanie dwudziestu programów specjalistycznych szkoleń i przeprowadzenie ich dla osiemdziesięciu grup pracowników w największych miastach – skupiskach migrantów z Ukrainy.

Kodeks Etyczny

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2016 roku określającego kryteria merytoryczne, które musi spełniać osoba chcąca uzyskać certyfikat superwizora pracy socjalnej oraz standardy szkolenia superwizorów pracy socjalnej, superwizja pracy socjalnej zyskała status samodzielnego zawodu. Zawód ten, ze względu na szczególnie wrażliwy charakter zagadnień, których dotyczy superwizja z całą pewnością można przypisać do kategorii zawodów zaufania publicznego. Mamy bowiem tu przynajmniej trzy współzależne i niezwykle delikatne obszary – trudne doświadczenia uczestników superwizji (nierzadko związane przecież również z osobistymi uwarunkowaniami), problemy życiowe klientów pomocy społecznej oraz kwestie relacji wewnątrz instytucji pomocowych (również bywają dość skomplikowane). Współwystępowanie i wzajemne przenikanie się tych trzech sfer tworzy specyficzną przestrzeń, w której trudno bezpiecznie się poruszać bez wyraźnych wskazówek. Dlatego podjęliśmy się zadania opracowania kodeksu etyki dla osób zajmujących się superwizją pracy socjalnej. W 2023 roku PTSPS formalnie przyjęło Kodeks Etyczny Osób Superwizujących Pracę Socjalną jako obowiązujący wszystkich członków zajmujących się superwizją i rekomendowany dla wszystkich superwizorów pracy socjalnej.

PTSPS

Polskie Towarzystwo Superwizji Pracy Socjalnej działa od 2015 roku na rzecz profesjonalizacji pomocy społecznej.

Biuro

biuro@ptsps.pl

facebooklinkedin
Bezpieczny kontakt

Aneta Zborowska

osobazaufania@ptsps.pl

+48 732 988 806

© 2024. PTSPS. All rights reserved. Created by Strony jak się patrzy