Aktualności

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore magna sit voluptatem aliqua.

Anna Olech

Anna Olech

Jestem doktorem socjologii, pracuję w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Danuta Polczyk

Danuta Polczyk

Jestem pracownikiem socjalnym, socjologiem, metodykiem i certyfikowanym superwizorem pracy socjalnej. W pomocy społecznej przepracowałam ponad 35 lat.

Iwona Baluszek

Iwona Baluszek

Jako superwizor pracy socjalnej stawiam na poczucie bezpieczeństwa uczestników, tak aby w komfortowych warunkach doświadczali, uczyli się i przekładali nową wiedzę na swoje codzienne zajęcia w pracy.

Etyka w superwizji pracy socjalnej

Etyka w superwizji pracy socjalnej

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2016 roku określającego kryteria merytoryczne, które musi spełniać osoba chcąca uzyskać certyfikat superwizora pracy socjalnej oraz standardy szkolenia superwizorów pracy...

Spotkamy się w Poznaniu

Spotkamy się w Poznaniu

W dniach 7 i 8 kwietnia 2022 roku w Poznaniu odbyło się Seminarium edukacyjne pod nazwą: „Superwizja pracy socjalnej: dylematy, przeszkody i rozwój z punktu widzenia superwizora pracy socjalnej”. Organizatorem seminarium było Wielkopolskie Samorządowe Centrum...

Co to jest Superwizja Pracy socjalnej?

Co to jest Superwizja Pracy socjalnej?

Istnieje wiele definicji superwizji pracy socjalnej   W rodzimej literaturze można znaleźć kilka zbieżnych ze sobą pojęć: „Superwizja to proces uczenia się i ciągłego rozwoju zawodowego służący wzmacnianiu profesjonalnych kompetencji poprzez poszukiwanie źródeł...

Standard superwizji pracy socjalnej

Standard superwizji pracy socjalnej

W latach 2012 – 2014 podjęto szereg inicjatyw mających na celu refleksję nad tym, jak ma wyglądać standard superwizji pracy socjalnej w Polsce. Z inicjatywy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich wdrożono do realizacji projekt pod nazwą: „Wspieranie kompetencji...

Kodeks Etyczny superwizora pracy socjalnej

Kodeks Etyczny superwizora pracy socjalnej

W 2016 roku nasze środowisko uzyskało status samodzielnego zawodu zaufania publicznego. Wykonywanie tego zawodu jest związane z wypełnianiem szczególnej misji i, co ważne, z wysokimi wymaganiami etycznymi. Najwyższy więc czas, by wartości i normy, którymi chcemy się...

Dane Stowarzyszenia

Polskie Towarzystwo
Superwizji Pracy Socjalnej

ul. Wojciecha Górskiego 1/36
00-033 Warszawa
biuro @ ptsps.pl

NIP 5213695678
REGON 361397532
KRS 0000555919

PKO BP Oddział 6 w Warszawie
81 1020 1068 0000 1502 0298 1702

Zostaw wiadomość

15 + 2 =

Do pobrania