Projekt Polskiego Towarzystwa Superwizji Pracy Socjalnej we współpracy z UNICEF: Wsparcie dla pracowników polskiego systemu pomocy społecznej

Polskie Towarzystwo Superwizji Pracy Socjalnej wspólnie z UNICEF realizuje projekt, który ma na celu wsparcie pracowników polskiego systemu pomocy społecznej.

Autorami projektu są Marek Jaros i Marcin Mikulski.

Głównym celem projektu jest zapewnienie dzieciom doświadczającym konfliktu zbrojnego na Ukrainie i ich opiekunom/rodzinom dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych przez system pomocy społecznej.

Projekt będzie budował potencjał pracownika socjalnego poprzez oferowanie profesjonalnych szkoleń i superwizji pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – głównie pracownikom socjalnym pracującym w obszarze kryzysu migracyjnego.

Kompleksowe programy szkoleniowe, obejmujące szeroki zakres tematów, wyposażą pracowników pomocy społecznej w wiedzę i umiejętności niezbędne do udzielania odpowiedniego wsparcia dzieciom i ich rodzinom.

Ogólne informacje

Start 1 października 2022 roku

Zakończenie: 30 września 2023 roku.

Budżet projektu: 5 504 400,00 zł

Zrealizujemy na rzecz pracowników pomocy społecznej: superwizje i szkolenia

Rozwój umiejętności pracowników systemu pomocy społecznej ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia systemu pomocy społecznej i poprawy efektywności wsparcia osób doświadczających kryzysu związanego z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Ostatecznymi beneficjentami projektu będą dzieci migrantów i ich rodziny, które będą miały dostęp do wysokiej jakości usług, w tym MHPSS i indywidualnego prowadzenia spraw. W związku z tym, projekt przyczyni się do poprawy dobrostanu dzieci i wzmocnienia sieci społecznych i zwiększonego udziału migrantów w społecznościach.

Więcej informacji:

Obszar działań obejmuje 12 miast-regionów w całej Polsce

1) Pierwszym działaniem jest superwizja pracy socjalnej dla pracowników systemu pomocy społecznej na terenie 12 miast-regionów

Projekt zapewnia superwizję dla 180 grup, trwającej przez 10 miesięcy.

2) Drugie działanie polega na szkoleniu pracowników pomocy społecznej w zakresie reagowania na potrzeby migrantów, w szczególności ich dzieci.

Szkolenia te skierowane są do obecnych i nowo zatrudnionych pracowników socjalnych, koordynatorów pieczy zastępczej, asystentów rodziny, aspirantów pracy socjalnej oraz innych osób działających w zespołach na rzecz dobra dzieci, zgodnie z propozycją uczestniczących gmin.

Działanie to obejmuje również szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej, zwiększające ich kompetencje w obszarach związanych ze specyficznymi problemami migrantów wojennych.

Dodatkowe działania w projekcie obejmują opracowanie 4 numerów specjalnych kwartalnika SPS Superwizja Pracy Socjalnej.