Swoją aktywność zawodową jako superwizor, koncentruję na wspieraniu pracowników socjalnych, asystentów osób bezdomnych, streetworkerów oraz kierowników komórek organizacyjnych pomocy społecznej, działających w obszarze przeciwdziałania i rozwiązywania problemu bezdomności.

czytaj dalej