W dniach 7 i 8 kwietnia 2022 roku w Poznaniu odbyło się Seminarium edukacyjne pod nazwą: „Superwizja pracy socjalnej: dylematy, przeszkody i rozwój z punktu widzenia superwizora pracy socjalnej”.

Organizatorem seminarium było Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształceni Zawodowego i Ustawicznego Nr2 w Poznaniu, pierwszy w Polsce podmiot szkolący, który uzyskał zgodę Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na kształcenie certyfikowanych superwizorów.

Ideą zorganizowania Seminarium było łączenie środowisk certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej, podjęcie dyskusji na temat obecnego stanu superwizji pracy socjalnej w Polsce oraz analiza standardów oraz wyzwań związanych z wdrażaniem superwizji w Polsce.

Celem Seminarium była wspólna ewaluacja dotychczasowej praktyki superwizji pracy socjalnej, wymiana doświadczeń w zakresie aktualnych standardów kształcenia przyszłych superwizorów pracy socjalnej oraz analiza aktualnego stanu wdrażania superwizji, jako narzędzia wsparcia w obszarze zawodów pomocowych. Podczas Seminarium przedstawiane były przykłady dobrych praktyk stosowania superwizji pracy socjalnej w Polsce. W ramach dyskusji i warsztatów wypracowywaliśmy wspólnie konkluzje i rekomendacje w trzech obszarach:

  1. Profesjonalizacja i rozwój superwizji pracy socjalnej w Polsce
  2. Superwizja pracy socjalnej – zasoby i ograniczenia, w tym dylematy etyczne.

Rekomendacje wypracowane w ramach Seminarium zostały przedstawione przedstawicielom Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.