Polskie Towarzystwo Superwizji Pracy Socjalnej zostało zarejestrowane 9 czerwca 2015 w Sądzie Rejonowym m. st. Warszawy. Towarzystwo jest pozarządową organizacją non-profit działająca na rzecz upowszechniania i profesjonalizacji superwizji pracy socjalnej w Polsce.

Naszą organizację tworzą przede wszystkim ludzie na co dzień zajmujący się z zaangażowaniem superwizją pracy socjalnej – a więc superwizorzy praktycy, trenerzy oraz teoretycy pracy socjalnej i superwizji.

Historia Polskiego Towarzystwa Superwizji pracy socjalnej sięga głębiej – około 2010 roku, kilkoro późniejszych członków założycieli spotykało się przy okazji prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych dla pracowników socjalnych realizowanych przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych. Jednym z elementów szkoleń były sesje superwizyjne, których celem była promocja tego rodzaju wsparcia pracowników socjalnych. W tych czasach superwizja w pomocy społecznej była raczej zjawiskiem egzotycznym – niewielu pracowników, z którymi mieliśmy przyjemność pracować miało do czynienia z taką formą rozwoju osobistego i zawodowego. Z drugiej strony niektóre ośrodki pomocy społecznej regularnie korzystały z superwizji – zwykle prowadzonej przez psychoterapeutów, ponieważ dla tej grupy zawodowej superwizja jest czymś naturalnym i oczywistym.
Nasze obserwacje i rozmowy z pracownikami socjalnymi wskazywały na dwa problemy – pierwszy (oczywisty) dotyczył ograniczonej dostępności superwizji, wynikającej z braku umocowania tejże w systemie polityki społecznej. Drugi polegał na ograniczeniach superwizorów – jasne było, że superwizorzy działający w pomocy społecznej będąc świetnymi zazwyczaj we wspieraniu rozwoju osobistym nie zawsze mają wystarczające doświadczenie i wiedzę z obszaru pomocy społecznej. Z tych obserwacji wykiełkowały dwie idee – formalnej profesjonalizacji superwizji pracy socjalnej oraz stworzenia organizacji, która będzie tworzyć standardy superwizji w pomocy społecznej i przyczyni się do zwiększania jakości superwizji w naszym kraju.

Kilka lat później nasz pomysł, by stworzyć organizację, która zbuduje platformę współpracy dla profesjonalistów wspierających pracę socjalnych stał się rzeczywistością – w 2015 roku jedenastu superwizorów z całego kraju spotkało się na pierwszym, założycielskim, zebraniu Polskiego Towarzystwa Superwizji Pracy Socjalnej.

Czytaj o nas także na Wikipedii