Mimo, iż superwizja pracy socjalnej w Polsce ma już długą, bo ponad dwudziestoletnią tradycję, to właśnie we wrześniu 2022 roku mija pięć lat, odkąd pojawili się w Polsce certyfikowani superwizorzy pracy socjalnej. 24 listopada odbyło się z naszej inicjatywy spotkanie on-line przedstawicieli organizacji zrzeszających łącznie ponad 40 certyfikowanych superwizorów: Stowarzyszenia Certyfikowanych Superwizorów Pracy Socjalnej, Pracowni Superwizji, Superwizorni oraz Polskiego Towarzystwa Superwizji Pracy Socjalnej. Rozmawialiśmy o potrzebie wspólnego zorganizowania w roku 2022 uroczystej, rocznicowej konferencji poświęconej superwizji pracy socjalnej. Chcemy zaprosić Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej do współtworzenia tego przedsięwzięcia. Tutaj treść pisma do Ministerstwa
W ramach planowanej, dwudniowej konferencji chcemy zaproponować część uroczystą obfitującą w wykłady i prelekcje oraz część roboczą, przeznaczoną na dyskusje panelowe, otwarte super i hiperwizje oraz edukacyjne treningi superwizyjne dla osób chcących zapoznać się ze specyfiką superwizji pracy socjalnej. Konferencja pozwoli nam wspólnie podsumować okres pięciu lat „certyfikowanej” superwizji pracy socjalnej w Polsce, wypracować listę rekomendacji i pomysłów na podniesienie profesjonalizacji tej formy wsparcia pracowników socjalnych. Liczymy na efekt synergii, który przyniesie nam konferencja:

  1. Podejmiemy próbę integracji środowiska superwizorów pracy socjalnej, naukowców zainteresowanych tematyką, sympatyków i odbiorców superwizji pracy socjalnej.
  2. Będziemy mieć interdyscyplinarny wgląd w zasoby i ograniczenia dotychczasowej praktyki wdrażania superwizji w Polsce. Wymienimy się naszymi obszernymi doświadczeniami.
  3. Będziemy edukować o superwizji pracy socjalnej i promować pracę socjalną.
  4. Stworzymy zestaw istotnych norm i brakujących elementów standardu praktyki superwizyjnej
  5. Utworzymy sieć kontaktów i mapę zasobów wsparcia superwizyjnego w Polsce.

Już dziś serdecznie zapraszamy do współpracy i liczymy na Waszą aktywną obecność na konferencji. O szczegółach przygotowań będziemy informować Was na bieżąco. Liczymy także na Państwa wsparcie finansowe. Dotacje na cele konferencji zbieramy na konto Stowarzyszenia:

PKO BP Oddział 6 w Warszawie  81 1020 1068 0000 1502 0298 1702. Z każdej złotówki skrupulatnie się z Wami rozliczymy.