Ogłoszenie odnosi się do pracy w projekcie prowadzonym przez PTSPS we współpracy z UNICEF. Projekt „Wsparcie rozwoju pracowników polskiego systemu pomocy społecznej” prowadzi dwie ścieżki działań: superwizję dla pracowników systemu pomocy społecznej oraz profesjonalne szkolenia dla pracowników systemu pomocy społecznej.

Podlegający Zarządowi organizacji informatyk będzie odpowiadał za efektywne działanie usług informatycznych (IT) oraz wsparcie informatyczne w całej organizacji. Informatyk będzie także  ekspertem technicznym w zakresie rozwoju, wdrażania, zarządzania i wsparcia systemów i sieci. Praca będzie się odbywała w trybie zdalnym i zadaniowym.

Zakres obowiązków na stanowisku:

– prowadzenie diagnostyki i oceny funkcjonalności i wydajności systemów, w tym biura internetowego;

– wdrażanie środków bezpieczeństwa w systemach, zarządzanie bezpieczeństwem danych;

– obsługa infrastruktury sieciowej biura;

– migracja poczty elektronicznej;

– utrzymywanie spisu licencji wewnętrznych i śledzenie ich zgodności;

– określanie procedur zapewniających gotowość, jakość i dokładność stron internetowych oraz platform internetowych zapewniając wskazówki i szkolenia dla pracowników;

– zapewnienie porad technicznych i pomocy pracownikom biurowym w razie potrzeby;

– monitorowanie lub optymalizowanie wydajności, bezpieczeństwa, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych;

– pomoc techniczna przy tworzeniu bazy danych;

– opracowanie polityki i procedur dotyczących bazy danych: wprowadzanie i udostępnianie danych;

– konstruowanie i wdrażanie planów zapewniających sprawne działanie sieci organizacji w przypadku wystąpienia problemu;

– zarządzanie bazami danych i biurem internetowym;

– przestrzeganie polityki RODO w sieci i czuwanie nad jej przestrzeganiem przez innych pracowników/partnerów;

 

Profil kandydatki/kandydata:

– zaznajomiona/y z szeroką gamą oprogramowań i sprzętu;

– ok. 3 lata doświadczenia w podobnej roli;

– wykształcenie informatyczne i/lub odpowiednie certyfikaty;

– wcześniejsze doświadczenia w roli wsparcia techniczno-informatycznego;

– dobre umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej;

– dobra znajomość technologii sieciowych;

– bardzo dobra znajomość Google workspace.

Nasza polityka

PTSPS zobowiązuje się do uwzględnienia wszystkich kandydatów, bez względu na ich rasę/pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność, tożsamość płciową, orientację seksualną, religię, narodowość, pochodzenie społeczno-ekonomiczne lub jakiekolwiek inne cechy osobiste.

 

​​PTSPS stosuje politykę zerowej tolerancji dla zachowań niezgodnych z celami i zadaniami PTSPS, w tym wykorzystywania i przemocy na tle seksualnym (PSEA), molestowania seksualnego, nadużycia władzy i dyskryminacji. PTSPS zobowiązuje się do promowania ochrony i bezpieczeństwa wszystkich pracowników, współpracowników i beneficjentów. W związku z tym wybrani kandydaci mogą być proszeni o referencje i podlegać sprawdzeniu w rejestrze przestępstw na tle seksualnym, oczekuje się od nich przestrzegania standardów i zasad przyjętych przez PTSPS.

Załącznik RODO

Do przesłanych dokumentów prosimy o dołączenie oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – PTSPS z siedzibą przy ul. W. Górskiego 1/36, 00-033 w Warszawie. Podstawę prawną przetwarzania moich danych stanowi moja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – RODO) oraz w zakresie danych dot. ew. niepełnosprawności art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie aplikacji na adres e-mail: biuro @ ptsps.pl wraz z CV. Odpowiedzi na ofertę pracy należy składać do dnia 27.12. 2022 r. do godziny 23.59.