W dniach 4 i 5 listopada 2021r. w Warszawie przed Centralną Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyły się egzaminy dla kolejnego grona kandydatów na certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej. Grono to składało się z 22 osób dopuszczonych do egzaminu w trybie art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021r o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.Tryb ten umożliwia przystąpienie do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej.
Na dzień sporządzania informacji MRPiPS nie podało nazwisk osób, które pozytywnie zaliczyły powyższy egzamin i tym samym dołączyły do grona superwizorów. Na chwilę obecną w Polsce jest już 51 certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej.
Lista certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej publikowana jest na stronie internetowej MRPiPS.