Maciej Sosnowski,

Superwizja jest szczególnym rodzajem interakcji gdzie istotną rolę odgrywają wzajemne zrozumienie, zaufanie i troska.

e-mail kontakt@poradnictwo.org.pl

telefon +48 663 76 75 73

Mam za sobą ponad 17 lat pracy terenowej jako pracownik socjalny a także ponad 20 lat doświadczeń metodycznych i szkoleniowych. Jestem praktykiem specjalizującym się w obszarze pracy socjalnej i socjalno wychowawczej z osobami i rodzinami. Superwizję pracy socjalnej realizuję w całej Polsce nieprzerwanie od 2007 roku. Superwizuję też superwizorów pracy socjalnej. Sam także poddaję swoją pracę systematycznej superwizji. Rekomendacje oraz wykaz szkoleń w których się specjalizuję znajdziesz na stronie: www.poradnictwo.org.pl

Zapraszam do współpracy!