Jacek Marciniak

specjalizacje: kryzys bezdomności
obszar działania: Śląsk | Superwizor
Swoją aktywność zawodową jako superwizor, koncentruję na wspieraniu pracowników socjalnych, asystentów osób bezdomnych, streetworkerów oraz kierowników komórek organizacyjnych pomocy społecznej, działających w obszarze przeciwdziałania i rozwiązywania problemu bezdomności.

e-mail jacek866@op.pl

telefon +48 784 685 517

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach kierunku polityka społeczno-ustrojowa. Ukończone studia podyplomowe na kierunku Organizacja Pomocy Społecznej oraz studia podyplomowe Uniwersytetu Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku – Psychoterapia Uzależnień.
Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie kierowania zespołem pracowników socjalnych, streetworkerów, działających na rzecz szeroko rozumianego wspierania osób doświadczających kryzysu bezdomności. Jest również gminnym koordynatorem działań na rzecz osób bezdomnych oraz członkiem komisji ds. rozwiązywania problemu alkoholowego w Katowicach.

Certyfikat nr 47 z dnia 05.11.2021r. MRiPS.