Danuta Polczyk

obszar działania: Śląsk | Superwizor
Jestem pracownikiem socjalnym, socjologiem, metodykiem i certyfikowanym superwizorem pracy socjalnej. W pomocy społecznej przepracowałam ponad 35 lat.

e-mail danusiapolczyk@o2.pl

telefon +48 605 284 226

strona www  superwizja.net

Od roku 1990 wspieram osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz pracowników socjalnych. Przepracowałam ponad 20lat w terenie i także od ponad 20 lat realizuję wsparcie metodyczne i superwizyjne dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny, koordynatorów pieczy i innych osób zaangażowanych w szeroko rozumiane profesjonalne pomaganie.

Jestem również praktykiem specjalizującym się w pracy socjalnej na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, oraz rodzin dotkniętych problemem przemocy. Uczestniczyłam jako ekspert w  ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w opracowaniu standardów pracy socjalnej z rodziną z dziećmi oraz standardów specjalistycznego poradnictwa rodzinnego.

Więcej informacji na mojej stronie internetowej – https://superwizja.net, zapraszam do kontaktu  danusiapolczyk@o2.pl