Anna Olech

obszar działania: Mazowsze | Superwizor
Jestem doktorem socjologii, pracuję w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

e-mail aolech@uw.edu.pl

Uczę przede wszystkim studentów kierunku Praca socjalna I stopnia oraz (od roku akademickiego 2021/22) studentów kierunku Praca socjalna II stopnia. Jestem certyfikowaną i czynną superwizorką pracy socjalnej od 2017 roku. Jestem członkinią założycielką Polskiego Towarzystwa Superwizji Pracy Socjalnej, prezeską zarządu stowarzyszenia I kadencji.