Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w marcu 2020 roku przeprowadził za pośrednictwem sprawozdania jednorazowego w systemie komputerowym CAS analizę korzystania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej ze wsparcia superwizorów pracy socjalnej. Ostatnie i jak dotąd jedyne takie badanie dotyczyło danych ze stanem na 31 grudnia 2019 r. Sprawozdanie skierowane było do MOPS, GOPS i PCPR – łącznie do 2809 jednostek. Analiza sytuacji miała charakter roboczy – jej wyniki nie były zatem udostępniane jako oficjalny dokument sprawozdawczy. Naszemu Stowarzyszeniu udało się jednak drogą oficjalną pozyskać kilka istotnych danych:

  • Możliwość skorzystania z superwizji przez pracowników jednostek zadeklarowało 739 instytucji. W roku 2019 superwizja była prowadzona w 478 jednostkach organizacyjnych.
  • Wskazano, że 3813 pracowników socjalnych korzystało z superwizji prowadzonej przez certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej.
  • Pracownicy korzystali zarówno z superwizji indywidualnej jak i grupowej.
  • Spośród jednostek, które wypełniły sprawozdanie 2340 jednostek wskazało, że superwizja pracy socjalnej jest potrzebna i powinna być wprowadzona do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Jak wygląda sytuacja superwizji pracy socjalnej w Polsce teraz, w okresie popandemicznym i nadal wyjątkowym dla pomocy społecznej?
Na to pytanie być może uzyskamy odpowiedź w pierwszym kwartale przyszłego roku. PTSPS postara się zebrać i przekazać Państwu wszelkie pozyskane informacje.