Etyka w superwizji pracy socjalnej

Etyka w superwizji pracy socjalnej

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2016 roku określającego kryteria merytoryczne, które musi spełniać osoba chcąca uzyskać certyfikat superwizora pracy socjalnej oraz standardy szkolenia superwizorów pracy...
Co to jest Superwizja Pracy socjalnej?

Co to jest Superwizja Pracy socjalnej?

Istnieje wiele definicji superwizji pracy socjalnej   W rodzimej literaturze można znaleźć kilka zbieżnych ze sobą pojęć: „Superwizja to proces uczenia się i ciągłego rozwoju zawodowego służący wzmacnianiu profesjonalnych kompetencji poprzez poszukiwanie źródeł...
Standard superwizji pracy socjalnej

Standard superwizji pracy socjalnej

W latach 2012 – 2014 podjęto szereg inicjatyw mających na celu refleksję nad tym, jak ma wyglądać standard superwizji pracy socjalnej w Polsce. Z inicjatywy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich wdrożono do realizacji projekt pod nazwą: „Wspieranie kompetencji...