Spotkamy się w Poznaniu

Spotkamy się w Poznaniu

W dniach 7 i 8 kwietnia 2022 roku w Poznaniu odbyło się Seminarium edukacyjne pod nazwą: „Superwizja pracy socjalnej: dylematy, przeszkody i rozwój z punktu widzenia superwizora pracy socjalnej”. Organizatorem seminarium było Wielkopolskie Samorządowe Centrum...
Współpraca

Współpraca

Projekt Polskiego Towarzystwa Superwizji Pracy Socjalnej we współpracy z UNICEF: Wsparcie dla pracowników polskiego systemu pomocy społecznej Polskie Towarzystwo Superwizji Pracy Socjalnej wspólnie z UNICEF realizuje projekt, który ma na celu wsparcie pracowników...
Nowa grupa certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej

Nowa grupa certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej

W dniach 4 i 5 listopada 2021r. w Warszawie przed Centralną Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyły się egzaminy dla kolejnego grona kandydatów na certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej. Grono to składało się z 22 osób...