Przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu i innym formom przemocy

Przeciwdziałanie przemocy

Chcemy, aby każda osoba biorąca udział w naszych działaniach czuła się bezpieczna i szanowana. Dlatego dbamy o to, żeby wszystkie osoby działające w ramach PTSPS przestrzegały najwyższych standardów etycznych postępowania osobistego i zawodowego.

Przyjmujemy zasadę zerowej tolerancji wobec wszelkich form przemocy, w tym wykorzystywania i przemocy seksualnej. Traktujemy poważnie każde zgłoszenie nieprawidłowości. Wszystkie osoby członkowskie Stowarzyszenia, wszystkie osoby zatrudnione przez Stowarzyszenie, oraz wszystkie inne powiązane podmioty obowiązuje Polityka PTSPS Przeciwdziałania Wykorzystywaniu i Przemocy Seksualnej oraz towarzyszący jej Kodeks Postępowania PTSPS.

W 2023 roku w Polskim Towarzystwie Superwizji Pracy Socjalnej wprowadzono Politykę PTSPS Przeciwdziałania Wykorzystywaniu i Przemocy Seksualnej – podstawowe dokumenty:

Polityka PTSPS przeciwdziałania wykorzystywaniu i przemocy seksualnej

Kodeks postępowania PTSPS

Jeśli masz obawę lub wiedzę o tym, że ktoś doświadczył przemocy (w tym przemocy seksualnej) lub nierównego traktowania ze strony osoby z PTSPS (lub osoby zatrudnionej przez PTSPS, lub innych powiązanych podmiotów) możesz to zgłosić za pomocą: 

– bezpośredniej wiadomości mailowej do osoby zaufania: Anety Zborowskiej; osobazaufania@ptsps.pl, +48 732 988 806

– przesyłki wysłanej na adres PTSPS za pośrednictwem poczty tradycyjnej

(Przesyłka ze zgłoszeniem wystąpienia incydentu o charakterze wykorzystywania lub przemocy seksualnej powinna zawierać dopisek: „Dla osoby zaufania”. Przesyłka nie podlega otwarciu przez osoby trzecie i przekazywana jest bezpośrednio do osoby zaufania.)

– za pomocą poniższego formularza

(Formularz zostanie przesłany do Anety Zborowskiej – osoby zaufania w sprawie przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu i innym formom przemocy.)

Zapewniona jest ochrona poufności tożsamości Osoby zgłaszającej i osoby, której dotyczy Zgłoszenie.

Dane, które powinny znaleźć się w zgłoszeniu:

  • dane personalne i adres mailowy osoby zgłaszającej oraz telefon kontaktowy,
  • dane personalne osoby, której zgłoszenie dotyczy,
  • opis incydentu,
  • lokalizacja incydentu,
  • data i czytelny podpis osoby zgłaszającej.

Chcąc zachować anonimowość można przekazać informację bez podawania swoich danych. Może to utrudnić wyjaśnienie wszystkich okoliczności jednak w każdym przypadku zostaną dołożone wszelkie starania, aby każda sprawa znalazła konkluzje.

Lista organizacji oferujących wsparcie osobom doświadczającym przemocy

Formularz można wysłać anonimowo. Jednocześnie – czym więcej uwzględnisz informacji tworząc zgłoszenie, tym łatwiej będzie nam rozwiązać ten problem. Warto uwzględnić takie dane jak: data i godzina zdarzenia, kto brał w nim udział, czy byli świadkowie tego zdarzenia, czy istnieje obawa o bezpieczeństwo kogoś, oraz czy inny podmiot również otrzymał to zgłoszenie.

Dane Stowarzyszenia

Polskie Towarzystwo
Superwizji Pracy Socjalnej

ul. Wojciecha Górskiego 1/36
00-033 Warszawa
biuro @ ptsps.pl

Osoba zaufania

osobazaufania @ ptsps.pl

Adres do korespondencji:

Skrytka Pocztowa nr 180
00-001 Warszawa

NIP 5213695678
REGON 361397532
KRS 0000555919

mbank
51 1140 2004 0000 3202 8248 8179

Formularz zgłoszeniowy

13 + 11 =