Aktualności

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore magna sit voluptatem aliqua.

Co to jest Superwizja Pracy socjalnej?

Co to jest Superwizja Pracy socjalnej?

Istnieje wiele definicji superwizji pracy socjalnej   W rodzimej literaturze można znaleźć kilka zbieżnych ze sobą pojęć: „Superwizja to proces uczenia się i ciągłego rozwoju zawodowego służący wzmacnianiu profesjonalnych kompetencji poprzez poszukiwanie źródeł...

Standard superwizji pracy socjalnej

Standard superwizji pracy socjalnej

W latach 2012 – 2014 podjęto szereg inicjatyw mających na celu refleksję nad tym, jak ma wyglądać standard superwizji pracy socjalnej w Polsce. Z inicjatywy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich wdrożono do realizacji projekt pod nazwą: „Wspieranie kompetencji...

Kodeks Etyczny superwizora pracy socjalnej

Kodeks Etyczny superwizora pracy socjalnej

W 2016 roku nasze środowisko uzyskało status samodzielnego zawodu zaufania publicznego. Wykonywanie tego zawodu jest związane z wypełnianiem szczególnej misji i, co ważne, z wysokimi wymaganiami etycznymi. Najwyższy więc czas, by wartości i normy, którymi chcemy się...

Nowa grupa certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej

Nowa grupa certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej

W dniach 4 i 5 listopada 2021r. w Warszawie przed Centralną Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyły się egzaminy dla kolejnego grona kandydatów na certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej. Grono to składało się z 22 osób...

Planujemy wspólną rocznicową Konferencję!

Planujemy wspólną rocznicową Konferencję!

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w konferencji pod tytułem: "5 lat certyfikowanej superwizji pracy socjalnej w Polsce. Teoria - badania - praktyka. Perspektywy rozwoju", która odbędzie się w dniach 14-15 października 2022roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej...

Jacek Marciniak

Jacek Marciniak

Swoją aktywność zawodową jako superwizor, koncentruję na wspieraniu pracowników socjalnych, asystentów osób bezdomnych, streetworkerów oraz kierowników komórek organizacyjnych pomocy społecznej, działających w obszarze przeciwdziałania i rozwiązywania problemu bezdomności.

Dane Stowarzyszenia

Polskie Towarzystwo
Superwizji Pracy Socjalnej

ul. Wojciecha Górskiego 1/36
00-033 Warszawa
biuro @ ptsps.pl

NIP 5213695678
REGON 361397532
KRS 0000555919

PKO BP Oddział 6 w Warszawie
81 1020 1068 0000 1502 0298 1702

Zostaw wiadomość

10 + 13 =

Do pobrania